Resum de la reunió de la Mesa Sectorial del 8 de juliol

logo_CCOO_atenció_primaria_lleida

S’ha constituït la composició de la nova Mesa Sectorial de Sanitat després de les eleccions del 25/03/2015. Els membres són els següents:
o 4 per a CCOO
o 4 per a UGT
o 3 per a MC
o 2 per a IAC
o 2 per a SATSE

Pressupost de l’ICS any 2015: es veu incrementat un 3,9% respecte el 2014. I concretament pel que fa al Capítol I del personal, representa un increment d’uns 19 milions d’euros (dels quals, 17 milions aniran destinats a pagar un increment de 753 professionals en plantilla equivalent (276 provenen de les institucions penitenciàries.

Estat de l’aplantillament (amb contractes d’interinitat) que s’han realitzat aquest primer semestre de 2015, es tracta d’un totalitat de 1947 professionals, i es preveu uns 550 més per al segon semestre de 2015.

Sobre la repercussió laboral del personal que ha finalitzat contracte com a conseqüència dels concursos de mobilitat voluntària, a 31 de maig, el percentatge de professionals que segueixen treballant a l’ICS és del 82,10% de mitjana. Faran nou tall al setembre de 2015.

Es crearà un grup de treball amb 2 membres de cada sindicat amb presència a la Mesa Sectorial per tal d’establir criteris de mobilitat dins la mateixa SAP i entre SAP’S. Considerem i valorem aquesta iniciativa com a positiva ja que dins d’una mateixa SAP, s’establiran criteris clars i objectius per tal de fer mobilitat entre els centres.

Carrera professional: sobre els professionals interins que al desembre de 2014 per primera vegada van sol·licitar accés a la carrera professional, a dia d’avui ens informen que previsiblement compleixen amb el requisit uns 682 professionals (passar 5 anys sense la possibilitat de presentar-se a un concursoposició. Però encara s’ha d’acabar de valorar, i ens passaran llistats. En principi descarten la possibilitat que la gent presenti demandes, i previsiblement ho pagaran.

Oferta pública d’ocupació: es tractarà a la propera Mesa General que tindrà lloc el 17/07/2015. Tots els sindicats rebutgem el número que va explicar l’ICS i que segons la Llei de pressupostos haurien de ser unes 475. Les considerem insuficients i manifestem el nostre desacord.

Permisos: S’aconsegueix que l’ICS equipari el permís d’hospitalització domiciliària al permís d’hospitalització en centre hospitalari. També s’equipara quan el familiar del professional pernocta a un servei d’urgències sense la necessitat que quedi ingressat per a l’obtenció del permís.

UGAP: Sobre les Unitats de Gestió Assistencials com a proposta de nou model organitzatiu a l’Atenció Primària, hem manifestat el nostre desacord amb la implantació, així com també la petició de paralització del procés. Tota la part social estem en desacord que no s’ha seguit un procediment d’avaluació d’allà on es va instaurar com a prova pilot (va ser a la Metropolitana Nord, i la valoració que en fan els professionals és dolenta). L’ICS diu que tot i que inicialmente tenien previst implantar-ho a 30 ambulatoris, la previsió és que ho facin a 5 ( 4 a la Metropolitana Sud i 1 a Girona).

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , . Comentaris tancats a Resum de la reunió de la Mesa Sectorial del 8 de juliol

Comissió de seguiment del Pacte de mobilitat voluntària. Sessió de 20 d’abril de 2015

logo_CCOO_atenció_primaria_lleidaL’ICS ens dona les dades globals dels processos de gestió i serveis i de personal sanitari: places convocades, directes i resultes, participants, persones sense adjudicació, i el percentatge d’adjudicacions segons l’ordre de prioritat sol·licitada.

CCOO manifesta que depenent de l’àmbit s’ha donat més o menys informació, o només dades generals sense concretar el número de comissions de servei, de noves incorporacions i per tant es impossible conèixer quants interins estan afectats. Com a sindicat signant exigim tota la informació necessària per poder fer el seguiment adient en tots els àmbits.

Assignació dels llocs de treball al personal fix

Segons la direcció de la empresa en tots els àmbits s’apliquen els criteris acordats: continuïtat assistencial, localitat de preferència i ordre de puntuació.

CCOO manifesta que el problema més greu és que no s’ofereixen totes les places convocades, les direccions territorials actuen de forma absolutament arbitrària. Com sempre hem denunciat, els acords de la mesa sectorial no es compleixen en els àmbits, a la pràctica es desvirtuen totalmente. Per tant, exigim que la direcció de l’ics garanteixi el compliment estricte i el personal fix pugui optar a totes les places convocades.

Cessament d’interins

L’ICS ens informa dels criteris que s’aplicaran en alguns àmbits a més dels que estableix el document de garanties i compromisos. Primària Barcelona exclou de l’afectació al centre de Casernes i al 50% del CUAP, i el tractament de les places de gestores de casos es diferent segons l’àmbit.

CCOO no entén aquestes exclusions de la afectació, el què està clar és què independentment dels acords establerts, els àmbits han inventat nous criteris segons el seu interès demostrant així que no volen respectar res.

Vam acordar criteris objectius, transparents i públics i el què ens trobem és una aplicació subjectiva, interessada, arbitrària i sobre tot que conculca tant els drets del personal fix com els drets del personal interí.

Davant d’aquesta situació, tots els sindicats signants del Pacte de mobilitat hem exigit una reunió immediata de la Mesa Sectorial i el compliment dels acords.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Comissió de seguiment del Pacte de mobilitat voluntària. Sessió de 20 d’abril de 2015

Llistats provisionals d’admesos i exclosos de les convocatòries de trasllats del personal GIS i treball social

Ha sortit publicat els llistats provisionals d’admesos i exclosos del concurs de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de:

  • Tècnic/a superior de la funció administrativa (núm. d’identificació TSFA-MV-2014)
  • Tècnic/a de gestió de la funció administrativa (núm. d’identificació TGFA-MV-2014)
  • Administratiu/iva (núm. d’identificació ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014)
  • Auxiliar administratiu/iva (núm. d’identificació AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014)
  • Zelador/a (núm. d’identificació ZELADOR/A-MV-2014)
  • Tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social (núm. d’identificació TREBALL SOCIAL-MV-2014)

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors des del dia 19 de setembre de 2014 i fins al dia 1 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, per tal de formular les reclamacions que considerin oportunes.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Llistats provisionals d’admesos i exclosos de les convocatòries de trasllats del personal GIS i treball social