Resum de la reunió de la Mesa Sectorial del 8 de juliol

logo_CCOO_atenció_primaria_lleida

S’ha constituït la composició de la nova Mesa Sectorial de Sanitat després de les eleccions del 25/03/2015. Els membres són els següents:
o 4 per a CCOO
o 4 per a UGT
o 3 per a MC
o 2 per a IAC
o 2 per a SATSE

Pressupost de l’ICS any 2015: es veu incrementat un 3,9% respecte el 2014. I concretament pel que fa al Capítol I del personal, representa un increment d’uns 19 milions d’euros (dels quals, 17 milions aniran destinats a pagar un increment de 753 professionals en plantilla equivalent (276 provenen de les institucions penitenciàries.

Estat de l’aplantillament (amb contractes d’interinitat) que s’han realitzat aquest primer semestre de 2015, es tracta d’un totalitat de 1947 professionals, i es preveu uns 550 més per al segon semestre de 2015.

Sobre la repercussió laboral del personal que ha finalitzat contracte com a conseqüència dels concursos de mobilitat voluntària, a 31 de maig, el percentatge de professionals que segueixen treballant a l’ICS és del 82,10% de mitjana. Faran nou tall al setembre de 2015.

Es crearà un grup de treball amb 2 membres de cada sindicat amb presència a la Mesa Sectorial per tal d’establir criteris de mobilitat dins la mateixa SAP i entre SAP’S. Considerem i valorem aquesta iniciativa com a positiva ja que dins d’una mateixa SAP, s’establiran criteris clars i objectius per tal de fer mobilitat entre els centres.

Carrera professional: sobre els professionals interins que al desembre de 2014 per primera vegada van sol·licitar accés a la carrera professional, a dia d’avui ens informen que previsiblement compleixen amb el requisit uns 682 professionals (passar 5 anys sense la possibilitat de presentar-se a un concursoposició. Però encara s’ha d’acabar de valorar, i ens passaran llistats. En principi descarten la possibilitat que la gent presenti demandes, i previsiblement ho pagaran.

Oferta pública d’ocupació: es tractarà a la propera Mesa General que tindrà lloc el 17/07/2015. Tots els sindicats rebutgem el número que va explicar l’ICS i que segons la Llei de pressupostos haurien de ser unes 475. Les considerem insuficients i manifestem el nostre desacord.

Permisos: S’aconsegueix que l’ICS equipari el permís d’hospitalització domiciliària al permís d’hospitalització en centre hospitalari. També s’equipara quan el familiar del professional pernocta a un servei d’urgències sense la necessitat que quedi ingressat per a l’obtenció del permís.

UGAP: Sobre les Unitats de Gestió Assistencials com a proposta de nou model organitzatiu a l’Atenció Primària, hem manifestat el nostre desacord amb la implantació, així com també la petició de paralització del procés. Tota la part social estem en desacord que no s’ha seguit un procediment d’avaluació d’allà on es va instaurar com a prova pilot (va ser a la Metropolitana Nord, i la valoració que en fan els professionals és dolenta). L’ICS diu que tot i que inicialmente tenien previst implantar-ho a 30 ambulatoris, la previsió és que ho facin a 5 ( 4 a la Metropolitana Sud i 1 a Girona).

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , . Comentaris tancats a Resum de la reunió de la Mesa Sectorial del 8 de juliol

Comissió de Seguiment del II Acord. DPO Sessió de 13 de juny de 2014

logo_ics_sanitat (1)

CCOO vam tornar a manifestar el nostre desacord amb la presentació de les DPO al mes de juny, per molt que l’ICS insisteixi que els objectius varien molt poc d’un any a l’altre. Vam reiterar que els objectius no es negocien als centres, sinó que es presenten directament per firmar-los, amb alguns objectius que creiem que no reuneixen els criteris acordats, com per exemple la mobilitat entre centres i canvis de torn als SDPI; així mateix no es tenen en compte les reduccions de jornada a l’hora de calcular les metes en alguns hospitals.

Per a 2014 l’estructura general de la DPO no varia: 40% Acord de Gestió i 60% Objectius de cada UP.

Acord de Gestió d’AP

S’incorpora la implementació del PIIC a un determinat percentatge de pacients identificats com PCC o MACA, el que obliga a redistribuir el pes d’alguns dels altres objectius. El balanç econòmic admetrà una variació de l’1%.
Per decisió del CatSalut s’ha de valorar les visites amb almenys un motiu de consulta informat i s’ha d’assolir un determinat percentatge mínim d’utilització de la recepta electrònica. L’EQA es modifica lleument, utilitzant per adult 50 indicadors i 26 per pediatria. Es valorarà la població atesa i no l’assignada. Es donarà mes pes relatiu a la resolució i no a la detecció de problemes.

La valoració de la seguretat d’ús dels medicaments es farà en dos moments, un al setembre i l’altre al desembre.

A l’ASSIR s’elimina l’indicador de facturació a tercers.

Hospitals

Augmenta el pes relatiu dels indicadors de Qualitat, Seguretat i Accessibilitat, i disminueix el dels de Sostenibilitat i Millora organitzativa
L’acompliment pressupostari admetrà una desviació de fins al 3.5%

Barcelona, 18 de juny de 2014

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a Comissió de Seguiment del II Acord. DPO Sessió de 13 de juny de 2014