L’acord de Govern d’incorporar nous supòsits d’Incapacitat Temporal (IT) amb la percepció del 100% de les retribucions per al personal de la Generalitat, ja és efectiu

Els nous supòsits formen part de l’Acord que CCOO va signar amb l’Administració el passat 16 de juny de 2017.

El passat 16 de juny a la reunió de la Mesa General de Funció Pública, CCOO i UGT vam signar un acord per incorporar nous supòsits d’incapacitat temporal que no suposaran una reducció de la nòmina en cas de baixa per IT, cobrant el 100% de les retribucions: són supòsits com, per exemple, els processos gripals, les baixes que derivin d’un tractament de reproducció assistida o el període de lactància, determinades patologies al·lèrgiques o la varicel·la, baixes derivades de malalties que han estat causa de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, o baixes derivada d’exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres similars, entre molts altres supòsits.

Aquesta lluita no acaba aquí. CCOO seguim exigint recuperar les condicions de treball que ens han estat arrabassades. En aquest sentit, estar de baixa per malaltia no ha de suposar cap reducció a les retribucions dels empleats i empleades públiques. En l’horitzó, la millora del nostre poder adquisitiu, dret al qual no renunciem.

Anuncis
Arxivat a Uncategorized. Comentaris tancats a L’acord de Govern d’incorporar nous supòsits d’Incapacitat Temporal (IT) amb la percepció del 100% de les retribucions per al personal de la Generalitat, ja és efectiu

CCOO considera del tot insuficient l’increment salarial 2017 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya

0001

  • CCOO denuncia que l’1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient.
  • CCOO exigim al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats públics perdut des del 2010.
  • CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels endarreriments.

El BOE d’avui dimecres, 28 de juny, publica la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per al 2017, que preveu l’increment de l’1% de les retribucions dels treballadors i treballadores del sector públic.

La Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, recollia a la seva disposició addicional 23 l’increment automàtic de les retribucions lligat a les previsions dels pressupostos de l’Estat, amb el següent redactat: “Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si s’escau, pugui establir l’Estat, s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei i també als mòduls de despeses de personal dels centres educatius concertats”.

CCOO exigim al Govern de la Generalitat l’aplicació d’aquest increment salarial a la propera nòmina, juntament amb el pagament dels  endarreriments. Els programes informàtics no poden tornar a ser l’excusa.

El compliment d’aquesta obligació legal, no ens farà oblidar que aquest 1% d’increment salarial és injust, injustificat i manifestament insuficient, especialment si tenim en compte que l’increment d’IPC a Catalunya està situat, en aquests moments, per sobre del 2% en termes interanuals. Tornem a sumar més pèrdua de poder adquisitiu al que ja acumulàvem des del 2010. Un fet que contrasta amb el discurs oficial de recuperació econòmica.

Ni ens fa oblidar la necessitat de recuperar tots els drets arrabassats aquests darrers anys ni la incapacitat del Govern de bastir uns serveis públics forts amb una dotació de personal suficient.

CCOO seguirem exigint al Govern la recuperació del poder adquisitiu dels empleats i empleades públics perdut des del 2010. En aquest sentit, instem el Govern a seguir amb les negociacions per tal de calendaritzar l’abonament de la resta d’aquesta paga del 2013, la totalitat de la del 2014 i el retorn dels drets laborals, socials i retributius que ens han estat arrabassats els darrers anys i que encara resten pendents de restitució, com és el cas del 100% per incapacitat temporal en tots els casos, el FAS, la productivitat, el pla de pensions… com a pas previ per començar a encarar les demandes de futur.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a CCOO considera del tot insuficient l’increment salarial 2017 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya

Desconvocada la Jornada de Mobilització de les Infermeres catalanes

campanya-cuidar-te-sense-barreres_post_facebook.png

La Comissió de crisi de la prescripció infermera desconvoca la jornada de mobilització de les infermeres i infermers catalans, que estava convocada per demà dijous 29, arran de l’anunci fet aquesta mateixa tarda pel Departament de Saluten el que anuncia una roda de premsa, divendres 30, per presentar el projecte de decret d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.

La Comissió de crisi de la prescripció infermera es mostra satisfeta per l’anunci en roda de premsa del decret que ha de regular una feina que les infermeres fan cada dia. Des de desembre de 2015 les infermeres catalanes es troben en una situació d’inseguretat jurídica. Tot i així han actuat amb total professionalitat garantint l’atenció amb  seguretat per a les persones que atenen a l’espera del decret que es presentarà el proper divendres.

La Comissió de crisi de la prescripció infermera aplega 52 entitats representatives de les infermeres catalanes i inclou el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, els quatre col·legis professionals de les demarcacions catalanes, sindicats, societats i associacions científiques i escoles universitàries, entre d’altres organitzacions.

L’anunci d’aquest decret culmina dos anys de treball entre les infermeres i el Departament de Salut per assolir l’objectiu d’emparar legal una pràctica consolidada i integrada en la prestació dels serveis de salut a Catalunya.

 

Arxivat a Uncategorized. Comentaris tancats a Desconvocada la Jornada de Mobilització de les Infermeres catalanes

La Federació de Sanitat de CCOO de Lleida se suma a la mobilització de demà per exigir la regulació normativa catalana de la prescripció Infermera

CCOO Sanitat a les Terres de Lleida, col·laborarà activament amb la iniciativa dels col·legis professionals d’infermeria que es durà a terme demà, 29 de juny en relació a la prescripció d’infermeria.
Des de CCOO sempre ens hem posicionat en favor de la prescripció infermera perquè suposa una millora substancial pel que fa a la prestació sanitària, i en la rapidesa per als usuaris i usuàries en l’accessibilitat al sistema sanitari, així com un ús eficient dels recursos humans, i també és una forma de posar fi a la inseguretat jurídica que en aquests moments tenen els professionals d’infermeria.
Ja fa anys que les infermeres han estat indicant productes sanitaris, assessorant sobre el seu ús i avaluant els possibles efectes secundaris, interaccions i reaccions. Aquestes pràctiques han constituït un servei de qualitat, i reiterem, ràpid i eficient, i tal com succeeix dins l’evolució de totes les organitzacions socials, a la pràctica, solen anar per davant de la regulació que poden sancionar allò que socialment està assumit i acceptat.
Actualment la professió de la infermeria no es pot considerar com a supeditada a la professió mèdica. Això ve donat per l’alt grau de formació dels seus professionals que justifica una regulació de col•laboració.
La infermeria és una professió amb autonomia tant pel que fa a les funcions com a les responsabilitats pròpies, i que el Reial decret de prescripció elimina, cosa que provocarà un retrocés en el desenvolupament de la professió. Malgrat aquest entorn legal, les infermeres i els infermers catalans no han deixat de fer la seva feina seguint els criteris ètics i de pràctica assistencial i professionals amb els quals sempre han treballat, malgrat la insostenibilitat de la situació.
Ja fa més d’un any que esperem l’aprovació d’un text normatiu català que reguli la prescripció infermera, per tal de dotar de seguretat jurídica a la feina de la infermeria i protegir el model assistencial català.
Des de CCOO necessitem que el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovi el text normatiu català per millorar la situació “d’il•legalitat” de més de 40.000 infermeres i infermers catalans, i ja hem esgotat el temps d’espera que podríem considerar com a raonable per obtenir l’empara legal d’una pràctica consolidada i integrada en la prestació dels serveis de salut de Catalunya.
Per tots aquests motius, la Comissió de Crisi per a la Prescripció Infermera, formada pels 4 col·legis professionals, API’s, CCOO i altres sindicats, societats científiques, facultats d’infermeria i organitzacions sanitàries,hem acordat organitzar una jornada de mobilització i protesta a tot Catalunya. Per això aquest dia, les infermeres i els infermers de Catalunya compliran estrictament el RD de prescripció infermera estatal i per demostrar les conseqüències que se’n deriven: més visites, més cues, més temps d’espera…

28/06/2017
Arxivat a Uncategorized. Comentaris tancats a La Federació de Sanitat de CCOO de Lleida se suma a la mobilització de demà per exigir la regulació normativa catalana de la prescripció Infermera

CCOO signa dos importants acords a la Mesa General de Negociació del Personal de la Generalitat

mesa funció públicaEl passat 16 de juny de 2017, els sindicats CCOO i UGT vàrem signar dos importants acords per als empleats i les empleades públiques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que inclou als treballadors de l’ICS.

En primer lloc, una oferta pública d’ocupació que ha de reduir la temporalitat per sota del 8% amb convocatòries d’oposicions anuals. En segon lloc, l’ampliació dels supòsits de cobrament del 100% del sou per IT en el cas de malalties greus i de malalties de declaració obligatòria. Aquest acord entrarà en vigor a partir de l’aprovació per decret del Govern de la Generalitat.

I en tercer i últim lloc, l’inici del retorn de la paga extraordinària de l’any 2013 de almenys un 10% al 2018 (resta pendent una part de la paga de 2012 a cobrar al març de 2018).

Clic aquí per informació acords

Clic aquí per informació nous supòsits 100% IT

ccoo area publicaComunicat de l’Àrea Pública de CCOO de Catalunya: CCOO estem satisfets per la signatura dels 2 acords avui a la Mesa General de Negociació del Personal de la Generalitat.

Per l’Acord de reducció de la temporalitat, l’estabilització de l’ocupació i la consolidació de llocs de treball. Es tracta del primer gran acord en molts anys per la reducció de la temporalitat i per l’estabilització i la consolidació de les plantilles. Aquest acord ha de permetre, en un termini de 3 anys, reduir la taxa de temporalitat en l’ocupació a l’Administració de la Generalitat fins al 8%. Actualment estem en taxes superior al 30%.

Per l’Acord (parcial) de recuperació de drets i condicions de treball: en primer lloc, incorporació de nous supòsits d’incapacitat temporal amb la percepció del 100% de les retribucions. D’altra banda, retorn d’un mínim del 10% de la paga de 2013 durant l’any 2018. Significa reconeixement del deute i iniciar el retorn del total que ens deuen de les pagues extres dels anys 2013 i 2014 el proper any 2018, quan sempre ens havien manifestat que no seria abans de 2019 (per motius pressupostaris).

Aquest acord de recuperació de drets és parcial i concreta que abans del 30 de setembre d’aquest any reprendrem la negociació de l’establiment d’un calendari del retorn de la quantitat total que ens deuen de les pagues extres i de la resta de condicions laborals que ens van ser retallades durant els anys forts de la crisis.

CCOO manifestem la nostra satisfacció pels acords i per haver desencallat la negociació que estava aturada en perjudici dels treballadors i les treballadores de la Generalitat. És un primer pas. Seguirem pressionant i negociant per la recuperació de tot el que ens deuen i per la millora de les nostres condicions de treball. Aquests acords ens animen a seguir avançant en aquesta tasca.

Font: Àrea Pública CCOO

Arxivat a Uncategorized. Comentaris tancats a CCOO signa dos importants acords a la Mesa General de Negociació del Personal de la Generalitat