Resum de la reunió de la Mesa Sectorial del 8 de juliol

logo_CCOO_atenció_primaria_lleida

S’ha constituït la composició de la nova Mesa Sectorial de Sanitat després de les eleccions del 25/03/2015. Els membres són els següents:
o 4 per a CCOO
o 4 per a UGT
o 3 per a MC
o 2 per a IAC
o 2 per a SATSE

Pressupost de l’ICS any 2015: es veu incrementat un 3,9% respecte el 2014. I concretament pel que fa al Capítol I del personal, representa un increment d’uns 19 milions d’euros (dels quals, 17 milions aniran destinats a pagar un increment de 753 professionals en plantilla equivalent (276 provenen de les institucions penitenciàries.

Estat de l’aplantillament (amb contractes d’interinitat) que s’han realitzat aquest primer semestre de 2015, es tracta d’un totalitat de 1947 professionals, i es preveu uns 550 més per al segon semestre de 2015.

Sobre la repercussió laboral del personal que ha finalitzat contracte com a conseqüència dels concursos de mobilitat voluntària, a 31 de maig, el percentatge de professionals que segueixen treballant a l’ICS és del 82,10% de mitjana. Faran nou tall al setembre de 2015.

Es crearà un grup de treball amb 2 membres de cada sindicat amb presència a la Mesa Sectorial per tal d’establir criteris de mobilitat dins la mateixa SAP i entre SAP’S. Considerem i valorem aquesta iniciativa com a positiva ja que dins d’una mateixa SAP, s’establiran criteris clars i objectius per tal de fer mobilitat entre els centres.

Carrera professional: sobre els professionals interins que al desembre de 2014 per primera vegada van sol·licitar accés a la carrera professional, a dia d’avui ens informen que previsiblement compleixen amb el requisit uns 682 professionals (passar 5 anys sense la possibilitat de presentar-se a un concursoposició. Però encara s’ha d’acabar de valorar, i ens passaran llistats. En principi descarten la possibilitat que la gent presenti demandes, i previsiblement ho pagaran.

Oferta pública d’ocupació: es tractarà a la propera Mesa General que tindrà lloc el 17/07/2015. Tots els sindicats rebutgem el número que va explicar l’ICS i que segons la Llei de pressupostos haurien de ser unes 475. Les considerem insuficients i manifestem el nostre desacord.

Permisos: S’aconsegueix que l’ICS equipari el permís d’hospitalització domiciliària al permís d’hospitalització en centre hospitalari. També s’equipara quan el familiar del professional pernocta a un servei d’urgències sense la necessitat que quedi ingressat per a l’obtenció del permís.

UGAP: Sobre les Unitats de Gestió Assistencials com a proposta de nou model organitzatiu a l’Atenció Primària, hem manifestat el nostre desacord amb la implantació, així com també la petició de paralització del procés. Tota la part social estem en desacord que no s’ha seguit un procediment d’avaluació d’allà on es va instaurar com a prova pilot (va ser a la Metropolitana Nord, i la valoració que en fan els professionals és dolenta). L’ICS diu que tot i que inicialmente tenien previst implantar-ho a 30 ambulatoris, la previsió és que ho facin a 5 ( 4 a la Metropolitana Sud i 1 a Girona).

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , . Comentaris tancats a Resum de la reunió de la Mesa Sectorial del 8 de juliol

Reunió de la Comissió de seguiment del Pacte de mobilitat voluntària

Sessió de 17 de desembre de 2013
Està previst que les bases generals que han de regir totes les convocatòries de trasllat surtin publicades al DOGC el dia 20 de desembre.
Hem consensuat les bases específiques del procés de mobilitat voluntària de DUI d’hospital a hospital i de primària a primària. El barem serà el següent:
Serveis prestats. 51 punts que s’aconseguiran amb 18 anys de serveis prestats al mateix centre de treball des del qual es concursa (aprox. 0,236 punts/mes). La resta de serveis prestats valdran una tercera part (0,0787 punts/mes).

Carrera professional. 10 punts per qualsevol nivell de carrera assolit; a més, en funció dels crèdits aconseguits en l’últim nivell de carrera es donaran entre 0 i 39 punts.

  • De 40 a 54 crèdits 0 punts.
  • De 55 a 69 crèdits 19 punts.
  • De 70 a 89 crèdits 29 punts.
  • De 90 a 135 crèdits 39 punts.

Català. Nivell C, 5 punts; nivell superior al C, 10 punts.

La convocatòria, si no hi ha cap imprevist, sortirà publicada al DOGC la setmana del 13 de gener de 2014.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a Reunió de la Comissió de seguiment del Pacte de mobilitat voluntària