Resum de la Mesa general de la Funció Pública 30-5-2014

El Govern ni sap, ni contesta

A petició dels sindicats que estan a la Mesa general de la Funció Pública, i després d’ignorar dues peticions de reunió anteriors, el dia 30 de maig es va reunir la Mesa.

L’ordre del dia era el següent:

 • Aprovació del protocol sobre assetjament sexual.
 • Retribucions.
 • Evolució de les plantilles i la seva repercussió sobre els serveis públics.

Sobre el protocol d’assetjament sexual CCOO va fer aportacions per millorar el text en el sentit de donar les màximes garanties a les persones implicades. Es va reconeixer la millora del  text respecte de l’anterior i es va aprovar per intentar ficar-ho en marxa el més aviat possible.

Respecte a les retribucions es demana:

 • Pagament generalitzat i automàtic de la part meritada de la paga de 2012.
 • Establiment d’un període de negociació per la recuperació de la resta de la paga de 2012 i de la de 2013.
 • Adopció de les mesures necessàries per abonar les pagues de 2014, independentment de que es cobri o no un impost concret que depèn d’un acord amb el govern de l’Estat.

L’Administració manifesta que només vol parlar de 2014 i vincula el pagament a la validació de l’impost sobre dipòsits bancaris i als recursos que generi. Tema del què, com sempre, afirmen desconèixer quina és la situació actual. Ens diuen que és el conseller Mas-Colell qui coneix la situació actual i ens adverteixen que l’ingrés al tresor de la Generalitat de les possibles compensacions d’aquest impost, en cap cas garantirien el cobrament de la paga.

CCOO denúncia la política de retallades del Govern, i la negativa a qualsevol tipus de negociació, especialment sagnant en moments en el que la major part de les administracions catalanes i de la resta de l’Estat, troben vies de compensació als treballadors públics. La denúncia de l’escàs finançament, no justifica ni una política tributària que colpeja als més dèbils, ni una política de despesa de transvasament del capital públic als interessos privats.

Per últim en el tema de plantilles es demana:

 • Informació sobre l’evolució de les plantilles i la seva repercussió sobre el funcionament dels serveis públics.
 • Que es restitueixi la jornada i el salari del personal interí al 100%.
 • Cobrir les substitucions i vacants en els diferents serveis i no precaritzar, encara més, les condicions dels treballadors i treballadores amb contractes temporals.
 • Frenar els processos d’externalització i privatització que destrueixen ocupació pública.

L’Administració diu que les dades estan a les seves webs i que no hi ha acomiadaments massius.

CCOO manifesta que a l’anterior Mesa General, el Govern és comprometia al manteniment de les plantilles. La realitat que demostren les seves dades és que s’han destruït més de mil llocs de treball en aquests mesos, que som l’única administració de l’Estat en la que el personal interí continua amb una reducció del 15% del salari i que si els serveis no perden més qualitat és per l’esforç dels treballadors i les treballadores que els presten.

CCOO manifesta el seu posicionament i les seves demandes:

 • El Govern de la Generalitat té com a objectiu la privatització dels serveis públics de Catalunya.
 • La reducció de salaris i condicions de treball dels empleats empleades públics encaixa en aquest objectiu. Es tracta de fer atractius alguns serveis públics per als inversors privats a base de precaritzar les condicions de treball.
 • Pagament de la part meritada de 2012, com ja s’ha acordat en altres comunitats.
 • Pagament de les pagues de 2014, sense condicionar-les ni en concepte ni en quantitat a l’impost de dipòsits bancaris.
 • Establir un període de negociació per la recuperació de les pagues de 2013 i la resta de 2012.
 • Recuperació de les condicions de treball arrabassades per diferents modificacions legals. La Generalitat ha de negociar mesures pròpies i no limitar-se, com ara, a transcriure les que fa el govern de l’Estat.
 • Equiparació del personal estatutari a la resta de personal de la Generalitat.
 • Restabliment de la jornada i el salari del personal interí al 100%.
 • Manteniment de les plantilles i reposició de les vacants.
 • Pla d’actuació per restablir la plena qualitat dels serveis públics.
 • Frenar qualsevol procés d’externalització o privatització de serveis públics com pot ser la sanitat (volen començar per Lleida), els parcs de carreteres, etc.

En el torn obert de paraules, CCOO ha plantejat si la recuperació de les vacances no gaudides, per baixa de malaltia, recollides recentment a la modificació del decret de jornada i horaris, afecten exclusivament al personal d’administració i tècnic. L’Administració ha respost que, d’acord amb la jurisprudència dels tribunals, aquesta interpretació és d’afectació a tots els treballadors de la Generalitat de Catalunya.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , . Comentaris tancats a Resum de la Mesa general de la Funció Pública 30-5-2014

I Jornada sobre la sanitat a Lleida “El que no expliquen del nou ens sanitari de Lleida”.

cartell-jornada-sanitat-a4-1El sindicat intercomarcal de sanitat de les Terres de Lleida organitza, pel dia 5 de juny, a les 17 hores, la I Jornada sobre la sanitat a Lleida, sota el títol “El que no expliquen del nou ens sanitari de Lleida”.

El passat 20 de febrer de 2014, el Govern de la Generalitat va acordar unificar en un sol ens públic de gestió els centres sanitaris de dependència pública de Lleida, en un termini inferior a 6 mesos, amb la finalitat de simplificar la gestió, millorar les economies d’escala i augmentar la coordinació entre els nivells assistencials.

Sota aquesta argumentació, CCOO ens posicionem en contra perquè creiem  que s’amaga la possibilitat que en un futur la gestió pugui caure en mans de les empreses  privades que es dediquen a fer negoci amb la sanitat pública. A més, obre la porta a un canvi de model sanitari molt profund sense que hi hagi un debat transparent i amb totes les dades damunt la taula.

En aquestes jornades ens explicaran les raons per les quals es vol desfragmentar l’ICS i altres experiències de gestió i d’externalització de la gestió sanitària que en molts casos s’ha mostrat molt ineficient i mercantilista.

Ponents:

Dr. Antoni Barbarà Molina

Secretari de Dempeus per la salut pública.

“Lluita és Salut… la Salut es fa lluitant!

Dr. Josep Martí Valls

Membre del Grup de Polítiques de Salut del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS).

“10 raons per no fragmentar l’ICS”

Lloc: Sala Jaume Magre de Lleida

Dia: 5 de juny a les 17 hores.

C/ del Bisbe Torres, 2

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , . Comentaris tancats a I Jornada sobre la sanitat a Lleida “El que no expliquen del nou ens sanitari de Lleida”.