Comissió de seguiment del Pacte de mobilitat voluntària. Sessió de 20 d’abril de 2015

logo_CCOO_atenció_primaria_lleidaL’ICS ens dona les dades globals dels processos de gestió i serveis i de personal sanitari: places convocades, directes i resultes, participants, persones sense adjudicació, i el percentatge d’adjudicacions segons l’ordre de prioritat sol·licitada.

CCOO manifesta que depenent de l’àmbit s’ha donat més o menys informació, o només dades generals sense concretar el número de comissions de servei, de noves incorporacions i per tant es impossible conèixer quants interins estan afectats. Com a sindicat signant exigim tota la informació necessària per poder fer el seguiment adient en tots els àmbits.

Assignació dels llocs de treball al personal fix

Segons la direcció de la empresa en tots els àmbits s’apliquen els criteris acordats: continuïtat assistencial, localitat de preferència i ordre de puntuació.

CCOO manifesta que el problema més greu és que no s’ofereixen totes les places convocades, les direccions territorials actuen de forma absolutament arbitrària. Com sempre hem denunciat, els acords de la mesa sectorial no es compleixen en els àmbits, a la pràctica es desvirtuen totalmente. Per tant, exigim que la direcció de l’ics garanteixi el compliment estricte i el personal fix pugui optar a totes les places convocades.

Cessament d’interins

L’ICS ens informa dels criteris que s’aplicaran en alguns àmbits a més dels que estableix el document de garanties i compromisos. Primària Barcelona exclou de l’afectació al centre de Casernes i al 50% del CUAP, i el tractament de les places de gestores de casos es diferent segons l’àmbit.

CCOO no entén aquestes exclusions de la afectació, el què està clar és què independentment dels acords establerts, els àmbits han inventat nous criteris segons el seu interès demostrant així que no volen respectar res.

Vam acordar criteris objectius, transparents i públics i el què ens trobem és una aplicació subjectiva, interessada, arbitrària i sobre tot que conculca tant els drets del personal fix com els drets del personal interí.

Davant d’aquesta situació, tots els sindicats signants del Pacte de mobilitat hem exigit una reunió immediata de la Mesa Sectorial i el compliment dels acords.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Comissió de seguiment del Pacte de mobilitat voluntària. Sessió de 20 d’abril de 2015

Llistats provisionals d’admesos i exclosos de les convocatòries de trasllats del personal GIS i treball social

Ha sortit publicat els llistats provisionals d’admesos i exclosos del concurs de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de:

  • Tècnic/a superior de la funció administrativa (núm. d’identificació TSFA-MV-2014)
  • Tècnic/a de gestió de la funció administrativa (núm. d’identificació TGFA-MV-2014)
  • Administratiu/iva (núm. d’identificació ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014)
  • Auxiliar administratiu/iva (núm. d’identificació AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA-MV-2014)
  • Zelador/a (núm. d’identificació ZELADOR/A-MV-2014)
  • Tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social (núm. d’identificació TREBALL SOCIAL-MV-2014)

Les persones aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils comptadors des del dia 19 de setembre de 2014 i fins al dia 1 d’octubre de 2014, ambdós inclosos, per tal de formular les reclamacions que considerin oportunes.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Llistats provisionals d’admesos i exclosos de les convocatòries de trasllats del personal GIS i treball social

Reunió de la Comissió de seguiment del Concurs de mobilitat

trasllats

Comissió de Seguiment Pacte de mobilitat voluntària
Sessió de 22 de setembre de 2014

Convocatòria DUI

El 29 de setembre es publicarà al DOGC la resolució amb les destinacions per tal que la incorporació es pugui fer el dia 1 d’octubre.
El cessament al centre d’origen s’ha de fer en 3 dies des de la publicació al DOGC de la resolució i la incorporació a la nova destinació en els dos dies següents al cessament. Si es trasllat comporta canvi efectiu de residència (justificat amb l’empadronament), aquest termini s’amplia fins a 15 dies.

Convocatòria de gestió i serveis

Al mes d’octubre es publicarà la llista definitiva d’admesos i exclosos i les puntuacions provisionals. La previsió és que la llista definitiva es publiqui al febrer de 2015 i que la incorporació a les noves destinacions es faci al març.

Convocatòria de personal sanitari

La convocatòria es publicarà al DOGC el 3 de novembre, perquè les auxiliars d’infermeria de l’última convocatòria s’hi puguin presentar.
La previsió és que la incorporació a les noves destinacions sigui al maig de 2015.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a Reunió de la Comissió de seguiment del Concurs de mobilitat

Situació d’inscripció passiva en la borsa de treball de l’ICS

Amb data del 10 de juny de 2014 i sense previ avis, la Comissió de Seguiment del Pacte de Selecció del qual CCOO no forma part han acordat que:

  • La inscripció en borsa de treball passa a la situació d’inscripció passiva si durant els últims 12 mesos no ha tingut cap actuació en el SGRH, per consulta en “Selecció Temporal” o per actualització de mèrits al “Gestor de currículum” ja sigui de forma directa o per càrrega automàtica de l’ICS.
  • La persona podrà tornar a estar activa en qualsevol moment posterior mitjançant la pestanya “Activar situació passiva”.
  • Es manté la puntuació de la darrera baremació si la inscripció està activa en el moment de fer-la. En cas que estigui en situació d’inscripció passiva estarà “Pendent de baremació”.

Calendari de baremacions ordinàries 2014:

Les baremacions de caràcter ordinari per al 2014 estan previstes per als mesos de març, juny, setembre i novembre.
Les baremacions es realitzaran durant la primera quinzena del mes, excepte la de novembre que es realitzarà durant la segona quinzena.

Accés al pacteinf

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Situació d’inscripció passiva en la borsa de treball de l’ICS

CCOO abandona el Pacte Nacional de Salut

metgeCCOO hem decidit abandonar el Pacte Nacional de Salut per les importants discrepàncies que mantenim amb la darrera versió del document, en la qual s’han eliminat o no s’han incorporat moltes de les aportacions que considerem imprescindibles per garantir un sistema sanitari públic, universal, equitatiu i de qualitat. Entenem que s’ha preferit elaborar un document que intenta acontentar tothom i que per aquest motiu no incideix en les mancances i ineficiències del sistema. 

La proposta de pacte no garanteix una sanitat d’accés universal, considerada com un dret de ciutadania, perquè no fa referència a la retirada de la condició prèvia de 3 mesos d’empadronament per tenir dret a l’atenció primària en el cas d’immigrants en situació irregular; considera el sistema de copagaments com a font de finançament i culpabilitza els usuaris de fer “consums inadequats”; no aposta clarament per la transparència, que es considera un mer recull de dades de resultats; en les entitats privades amb ànim de lucre se suprimeix la proposta de limitar-ne els beneficis; no es compromet a la despolitització de la gestió del sistema i dels centres sanitaris; no fa referència a buscar fórmules per tal que les mútues i asseguradores laborals, d’accidents de trànsit, esportives i escolars es facin càrrec d’aquella part dels costos que sent de la seva responsabilitat actualment es traslladen al sistema públic, etc.

CCOO considerem que les veritables estructures d’Estat són les que contribueixen a la cohesió social; entre elles, la sanitat és fonamental, sobretot en moments de crisi econòmica en què és més necessari que mai mantenir serveis públics potents que contribueixin a l’equitat i a evitar l’exclusió social.

Defensem una sanitat pública concebuda com un dret de ciutadania, en la qual és imprescindible un replantejament radical de tots el copagaments, que en cap cas han de tenir finalitat recaptatòria ni significar una barrera d’accés. La cartera bàsica de prestacions sanitàries ha de ser elaborada seguint criteris tècnics i d’acord amb l’evidència científica i amb independència de grups de pressió o interessos polítics. Així mateix, és imprescindible professionalitzar la gestió del sistema i dels centres sanitaris; els gestors han de ser nomenats seguint procediments públics i reglats en base a criteris estrictament professionals i absolutament independents de la conjuntura política. 

Al nostre web trobareu més informació sobre els motius que expliquen el desacord de CCOO amb el document i les propostes fetes durant els mesos que ha durat el debat del Pacte: 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/Propostes_CCOO_PNS_decàleg.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/Propostes_CCOO_PNS_curta.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/Propostes_CCOO_PNS_extensa.pdf

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a CCOO abandona el Pacte Nacional de Salut