Prescripció infermera

PRESCRIPCIO DUI_pages-to-jpg-0001

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Prescripció infermera

MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA

sanitat

Atesa la situació d’emergència en què es troba la pràctica infermera generada per les dificultats legals que des de fa molts anys entorpeixen l’ús, l’autorització i la indicació de medicaments i productes sanitaris, situació recentment molt agreujada per la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat del Reial decret 954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, l’ús i l’autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers i infermeres, les entitats signants, totes elles responsables de contribuir a la garantia d’unes bones cures infermeres a la població, signen aquest manifest conjunt amb l’objectiu d’alertar les autoritats catalanes de la greu crisi generada en l’atenció sanitària del nostre país.

La prescripció infermera, tal i com cal concebre-la, és un aspecte més de la cura infermera de la persona atesa. Fa referència a medicaments o productes derivats de les cures infermeres que presta, ja que quan una infermera o un infermer indica o aplica algun producte sanitari o fàrmac, ho fa centrant la seva atenció en la valoració, la identificació d’un problema i com una intervenció en el pla de cures infermeres.
El que demanem és emparament legal per poder realitzar una pràctica habitual en el treball clínic quotidià de les infermeres. Amb el vistiplau, tàcit o explícit, de les institucions i l’Administració sanitària, la infermera en la seva pràctica autònoma quotidiana, indica i utilitza medicaments sota el criteri de la bona pràctica i el judici clínic, sense prescripció mèdica i sense disposar de reconeixement de la competència i de l’autoritat legal. És necessari regular legalment allò que s’està produint de facto amb eficiència i seguretat demostrada. No es pot obligar els professionals infermers a extralimitar la legalitat establerta, sinó que cal adaptar el marc legal a la realitat de la dinàmica assistencial.
Per més informació

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a MANIFEST SOBRE LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA A CATALUNYA

CCOO recorre davant el Tribunal Suprem la prescripció infermera

2169662-__Version2CCOO va presentar dilluns, 25 de gener de 2016, un recurs davant la sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem contra el RD de Prescripció d’Infermeria. Així mateix, sol·licita la suspensió cautelar d’aquesta normativa, davant la inseguretat jurídica que està generant en aquest col·lectiu de professionals.

CCOO ha presentat el recurs fonamentat en tres motius:
1. La norma ha estat aprovada sense la necessària negociació amb els sindicats, envaint competències de l’Àmbit i vulnerant la Llei de llibertat sindical.
2. L’esborrany que va arribar al Consell d’Estat durant el tràmit de consultes no es correspon amb el que posteriorment va ser aprovat pel Consell de Ministres i publicat al BOE.
3. La norma exigeix com a requisit per a la prescripció de medicaments una formació addicional (un curs de 180 hores, equivalents a 6 crèdits ECTS) que, des del punt de vista d’aquestes organitzacions sindicals, no és necessària, ja que els continguts ja estan inclosos en el període de formació universitària.

El Reial Decret 954/2015, que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part del personal d’infermeria va ser aprovat el passat mes de novembre pel Consell de Ministres.

Aquest sindicat sol·licita així mateix la suspensió cautelar del Reial Decret, davant la inseguretat jurídica que està generant entre aquest col·lectiu de professionals, per la seva aplicació desigual a les comunitats autònomes. Amb aquesta norma, es veuran abocats a escollir entre la seva pròpia seguretat jurídica i la seguretat sanitària dels pacients als que atenguin, amb les conseqüències irreparables que, per uns i altres, podran derivar. Des de CCOO es promou la necessària unitat d’acció sindical amb totes les forces representatives del sector.

“L’únic acord passa per la derogació del RD i la negociació d’un de nou en l’Àmbit Negociador del Ministeri de Sanitat, ja hem sol·licitat una convocatòria urgent “, explica el responsable de Negociació Col·lectiva de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO), Luis Álvarez.

Font: ccoo.cat/sanitat

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a CCOO recorre davant el Tribunal Suprem la prescripció infermera

Salut posa les bases per fer que els professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments

El infermeraICSDepartament de Salut ha donat un pas important per tal que el col·lectiu infermer pugui dispensar medicaments en l’àmbit de l’atenció sanitària. Ho ha fet gràcies a la signatura, l’1 de juliol, d’un conveni amb el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

El document de base rubricat acorda crear una comissió de treball que elabori una proposta de redacció per a regular la indicació, l’ús i la autorització en la dispensació de medicaments i de productes sanitaris per part dels professionals d’aquest àmbit sanitari.

La proposta normativa que sorgeixi haurà de contenir aspectes com el fet que els infermers puguin indicar, usar i dispensar de forma autònoma medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris, mitjançant la corresponent ordre de dispensació, així com també dispensar medicaments subjectes a prescripció mèdica, en base a l’aplicació de guies de pràctica clínica i assistencial i protocols d’actuació, d’elaboració conjunta entre les organitzacions col·legials mèdiques i infermeres i validades per l’Agència de Qualitat i Avaluació sanitàries de Catalunya (AQuAS). Per últim, la proposta haurà de contemplar les característiques de l’ordre de dispensació i les condicions de dispensació en les oficines de farmàcia i el lliurament de productes sanitaris.

Els signants destaquen el paper del col·lectiu d’infermeria en la direcció, l’avaluació i la prestació de les cures en la seva activitat de promoció, manteniment i recuperació de la salut, així com en la prevenció de malalties i discapacitats. D’altra banda, també apunten que des de la modificació, l’any 2009, de la normativa de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, queda reconeguda de forma expressa la facultat de les infermeres per a, de forma autònoma, indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica i dels productes sanitaris, malgrat que a Catalunya aquesta facultat encara no ha estat regulada.

La comissió de treball, que haurà de presentar el redactat de regulació abans del 31 de juliol, estarà formada per representants del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya, del Consell de la Professió Infermera, del mateix Departament de Salut, del Servei Català de la Salut (CatSalut), de l’AQuAS, del Consell de Col·legis d’Infermeria de Catalunya i dels Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Més autonomia en la gestió infermera

D’altra banda, també s’ha signat un segon conveni entre el Departament, el CatSalut, l’Institut Català de la Salut (ICS) i les mateixes entitats infermeres per millorar aspectes d’autonomia de gestió necessaris perquè l’efectivitat i els avantatges d’aquesta siguin exercits i percebuts pels professionals infermers. A més d’aquest objectiu principal, l’acord també haurà de complir altres finalitats:

– Avançar en millorar la participació efectiva dels professionals infermers, tant de primària com dels hospitals, en la governança, gestió clínica i decisions de les seves organitzacions a través dels òrgans de participació.

– En la primària, reconeixent el lideratge professional infermer, dissenyar els procediments de participació per a l’elecció de l’equip directiu. Pel que fa a l’àmbit hospitalari aquesta participació abastaria l’elecció dels càrrecs de direcció.

– Analitzar el conjunt de les estructures organitzatives de gestió i clíniques per tal de millorar en la simplificació i la racionalització de l’organització.

La rúbrica de l’acord implicarà també la creació d’una comissió de treball que aprofundirà en els objectius de l’acord i que, entre d’altres, estarà formada per 12 professionals infermers, tant de l’assistència primària i comunitària com de l’assistència especialitzada de l’ICS. La comissió es reunirà setmanalment per presentar les seves propostes d’aquí a un mes, aproximadament.

Per últim, l’àmbit d’aplicació d’aquest acord serà, en una primera fase, els centres de l’ICS de les àrees metropolitanes nord, sud i Barcelona ciutat, amb voluntat d’estendre, a continuació, l’aplicació de les propostes a la resta de centres de l’ICS.

En la línia del Pla de Salut de Catalunya

Tots dos acords segueixen els principis que inspiren el Pla de Salut de Catalunya, que explicita que el coneixement dels professionals clínics és bàsic per a la planificació, gestió i millora del sistema. De fet, el pla considera que aquest coneixement ha de guiar la transformació del sistema i passar a tenir un rol prioritari establint esquemes de governança clínica i participació.

A més, per la seva banda, l’ICS ha treballat i treballa en projectes de millora de l’autonomia de gestió dels hospitals i CAP’s, mentre que el Consell de la Professió Infermera i els Col·legis Professionals han elaborat documents amb propostes per fomentar i desenvolupar la participació efectiva dels professionals en les decisions assistencials i de gestió.

Font: ccoo.cat/sanitat

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , . Comentaris tancats a Salut posa les bases per fer que els professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments