Informació DPO

Cartell provisional DPO 2016

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a Informació DPO

Comissió de Seguiment del II Acord. DPO Sessió de 13 de juny de 2014

logo_ics_sanitat (1)

CCOO vam tornar a manifestar el nostre desacord amb la presentació de les DPO al mes de juny, per molt que l’ICS insisteixi que els objectius varien molt poc d’un any a l’altre. Vam reiterar que els objectius no es negocien als centres, sinó que es presenten directament per firmar-los, amb alguns objectius que creiem que no reuneixen els criteris acordats, com per exemple la mobilitat entre centres i canvis de torn als SDPI; així mateix no es tenen en compte les reduccions de jornada a l’hora de calcular les metes en alguns hospitals.

Per a 2014 l’estructura general de la DPO no varia: 40% Acord de Gestió i 60% Objectius de cada UP.

Acord de Gestió d’AP

S’incorpora la implementació del PIIC a un determinat percentatge de pacients identificats com PCC o MACA, el que obliga a redistribuir el pes d’alguns dels altres objectius. El balanç econòmic admetrà una variació de l’1%.
Per decisió del CatSalut s’ha de valorar les visites amb almenys un motiu de consulta informat i s’ha d’assolir un determinat percentatge mínim d’utilització de la recepta electrònica. L’EQA es modifica lleument, utilitzant per adult 50 indicadors i 26 per pediatria. Es valorarà la població atesa i no l’assignada. Es donarà mes pes relatiu a la resolució i no a la detecció de problemes.

La valoració de la seguretat d’ús dels medicaments es farà en dos moments, un al setembre i l’altre al desembre.

A l’ASSIR s’elimina l’indicador de facturació a tercers.

Hospitals

Augmenta el pes relatiu dels indicadors de Qualitat, Seguretat i Accessibilitat, i disminueix el dels de Sostenibilitat i Millora organitzativa
L’acompliment pressupostari admetrà una desviació de fins al 3.5%

Barcelona, 18 de juny de 2014

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a Comissió de Seguiment del II Acord. DPO Sessió de 13 de juny de 2014