CCOO de Catalunya ofereix suport als treballadors i treballadores afectats per les sentències europees que equiparen les indemnitzacions per acomiadament entre temporals i fixos

campanya_reclamacio_temporals_-jpg

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentències tenint en compte l’Acord marc sobre el treball de durada determinada, subscrit per la Confederació Europea de Sindicats amb les organitzacions empresarials europees i incorporat a la Directiva 1999/70, que inclou la indemnització per finalització de contracte en les condicions de treball.

El TJUE considera que la legislació espanyola és discriminatòria amb els treballadors i treballadores temporals, ja que no té en compte la condició del principi d’igualtat de tracte i no-discriminació. En efecte, la legislació espanyola no reconeix una indemnització equivalent a la dels treballadors i treballadores per l’extinció de la seva relació laboral. El tribunal europeu dicta que s’ha de reconèixer a les persones amb contractes temporals una indemnització equivalent a la que està establerta per a l’acomiadament per causes objectives, és a dir, 20 dies per any de servei amb un límit de 12 mensualitats.

Aquestes sentències tenen enormes repercussions en el sentit que generen efectes directes en les persones que cessen per tenir un contracte temporal, ja que els reconeixen una indemnització en finalitzar el seu contracte de treball.

El dret de la Unió Europea s’oposa a una normativa nacional que denegui qualsevol indemnització per finalització de contracte.

A quins contractes temporals de l’àmbit privat i de l’Administració pública afecta?

En l’àmbit laboral de l’empresa privada, la doctrina pot aplicar-se a:

– Tots els contractes temporals d’interinitat, formació, obra i servei, i eventuals.

– Als contractes extingits abans del 14 de setembre del 2016, que poden reclamar la indemnització de 20 dies per any o la diferència entre la de 12 dies i la de 20 dies prescrita (art. 59.1 de l’Estatut dels treballadors).

Alerta: només poden reclamar les persones amb contractes extingits després del 14 de setembre del 2015 (1 any)

I a l’Administració pública?

En l’àmbit de les administracions públiques i el personal funcionari, afecta totes les persones que tinguin un nomenament d’interinitat, un contracte de durada determinada i els indefinits no fixos.

El termini de prescripció per a les pesones amb nomenament de funcionari o estatutari conforme a l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, és de 4 anys.

Alerta: en els casos en què existeixi frau en la contractació, aquesta norma no és aplicable. S’haurà de reclamar que el contracte és fix i, en cas de cessament, interposar una demanda per acomiadament (en què la indemnització és major).

CCOO t’ajuda a reclamar

CCOO promou les accions judicials necessàries per assegurar el pagament de les diferències econòmiques a la totalitat de treballadors i treballadores temporals que han vist extingit el seu contracte en l’últim any.

Per aquest motiu, CCOO ha iniciat una campanya per oferir reclamació judicial a través dels seus serveis jurídics a totes les persones afectades per la sentència. En aquest sentit, s’ha posat en marxa una bústia electrònica a la qual es podran dirigir les persones afectades i que desitgin fer la reclamació judicial corresponent.

La bústia és: reclamaciotemporals@ccoo.cat

Defensa els teus drets, reclama la teva indemnització!

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a CCOO de Catalunya ofereix suport als treballadors i treballadores afectats per les sentències europees que equiparen les indemnitzacions per acomiadament entre temporals i fixos