Salut posa les bases per fer que els professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments

El infermeraICSDepartament de Salut ha donat un pas important per tal que el col·lectiu infermer pugui dispensar medicaments en l’àmbit de l’atenció sanitària. Ho ha fet gràcies a la signatura, l’1 de juliol, d’un conveni amb el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

El document de base rubricat acorda crear una comissió de treball que elabori una proposta de redacció per a regular la indicació, l’ús i la autorització en la dispensació de medicaments i de productes sanitaris per part dels professionals d’aquest àmbit sanitari.

La proposta normativa que sorgeixi haurà de contenir aspectes com el fet que els infermers puguin indicar, usar i dispensar de forma autònoma medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris, mitjançant la corresponent ordre de dispensació, així com també dispensar medicaments subjectes a prescripció mèdica, en base a l’aplicació de guies de pràctica clínica i assistencial i protocols d’actuació, d’elaboració conjunta entre les organitzacions col·legials mèdiques i infermeres i validades per l’Agència de Qualitat i Avaluació sanitàries de Catalunya (AQuAS). Per últim, la proposta haurà de contemplar les característiques de l’ordre de dispensació i les condicions de dispensació en les oficines de farmàcia i el lliurament de productes sanitaris.

Els signants destaquen el paper del col·lectiu d’infermeria en la direcció, l’avaluació i la prestació de les cures en la seva activitat de promoció, manteniment i recuperació de la salut, així com en la prevenció de malalties i discapacitats. D’altra banda, també apunten que des de la modificació, l’any 2009, de la normativa de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, queda reconeguda de forma expressa la facultat de les infermeres per a, de forma autònoma, indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica i dels productes sanitaris, malgrat que a Catalunya aquesta facultat encara no ha estat regulada.

La comissió de treball, que haurà de presentar el redactat de regulació abans del 31 de juliol, estarà formada per representants del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya, del Consell de la Professió Infermera, del mateix Departament de Salut, del Servei Català de la Salut (CatSalut), de l’AQuAS, del Consell de Col·legis d’Infermeria de Catalunya i dels Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Més autonomia en la gestió infermera

D’altra banda, també s’ha signat un segon conveni entre el Departament, el CatSalut, l’Institut Català de la Salut (ICS) i les mateixes entitats infermeres per millorar aspectes d’autonomia de gestió necessaris perquè l’efectivitat i els avantatges d’aquesta siguin exercits i percebuts pels professionals infermers. A més d’aquest objectiu principal, l’acord també haurà de complir altres finalitats:

– Avançar en millorar la participació efectiva dels professionals infermers, tant de primària com dels hospitals, en la governança, gestió clínica i decisions de les seves organitzacions a través dels òrgans de participació.

– En la primària, reconeixent el lideratge professional infermer, dissenyar els procediments de participació per a l’elecció de l’equip directiu. Pel que fa a l’àmbit hospitalari aquesta participació abastaria l’elecció dels càrrecs de direcció.

– Analitzar el conjunt de les estructures organitzatives de gestió i clíniques per tal de millorar en la simplificació i la racionalització de l’organització.

La rúbrica de l’acord implicarà també la creació d’una comissió de treball que aprofundirà en els objectius de l’acord i que, entre d’altres, estarà formada per 12 professionals infermers, tant de l’assistència primària i comunitària com de l’assistència especialitzada de l’ICS. La comissió es reunirà setmanalment per presentar les seves propostes d’aquí a un mes, aproximadament.

Per últim, l’àmbit d’aplicació d’aquest acord serà, en una primera fase, els centres de l’ICS de les àrees metropolitanes nord, sud i Barcelona ciutat, amb voluntat d’estendre, a continuació, l’aplicació de les propostes a la resta de centres de l’ICS.

En la línia del Pla de Salut de Catalunya

Tots dos acords segueixen els principis que inspiren el Pla de Salut de Catalunya, que explicita que el coneixement dels professionals clínics és bàsic per a la planificació, gestió i millora del sistema. De fet, el pla considera que aquest coneixement ha de guiar la transformació del sistema i passar a tenir un rol prioritari establint esquemes de governança clínica i participació.

A més, per la seva banda, l’ICS ha treballat i treballa en projectes de millora de l’autonomia de gestió dels hospitals i CAP’s, mentre que el Consell de la Professió Infermera i els Col·legis Professionals han elaborat documents amb propostes per fomentar i desenvolupar la participació efectiva dels professionals en les decisions assistencials i de gestió.

Font: ccoo.cat/sanitat

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , . Comentaris tancats a Salut posa les bases per fer que els professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments