CCOO de Lleida torna al parlament per parlar del consorci sanitari

logo-ccoo-sanitat-terres-de-lleidaLa setmana passada, una representació del Sindicat Intercomarcal de Sanitat de les Terres de Lleida varem anar al Parlament.

Varem parlar amb diversos diputats representants de l’arc parlamentari (ERC, PSC i ICV) sobre el tema del Consorci Sanitari de Lleida. Val a dir que aquesta vegada hi ha un gran nombre de diputats i dels diferents grups parlamentaris que estan molt preocupats pel model sanitari que es vol desenvolupar a Lleida.

Creim fermament que la millor solució seria integrar GSS (Hospital de Santa Maria i Hospital del Pallars) a l’ICS, empresa que és pública i pot admetre personal laboral. Amb un model de pressupost territorialitzat a la regió sanitària de Lleida que garanteixi la no entrada de capital privat (sense ànim de lucre).

Es votava una amplia moció presentada pel grup polític Ciutadans i que va acceptar transaccions dels diversos grups polítics.

Els dos punts que feien referència a Lleida exposaven el següent:

2. Garantir la continuïtat de l’ICS com a entitat íntegrament pública, subjecte al control i gestió administratives, dotant-lo del pressupost suficient i necessari per garantir i mantenir l’activitat assistencial a la que està legalment obligat com a servei públic de salut. Així com garantir un finançament públic en salut su­ficient, fent convergir el nivell de despesa amb la dels països amb un PIB/càpita i sistema sanitari similar i destinar una dotació pressupostaria que permeti garantir la sostenibilitat d’un sistema català de salut, íntegrament públic i de qualitat, assolint un nivell de despesa per càpita en salut equiparable al que tenen el països del nostre entorn. 

Resultat: Aprovat.

Tothom a favor menys CUP (abstenció)

2.1.  Sotmetre a debat i aprovació en seu parlamentària els processos de reforma del sistema públic que s’han engegat des del Departament de Salut i en els quals intervé l’ICS.

Resultat: Rebutjat. 

SI – ERC, ICV-EUiA, C’s

NO –CIU

ABSTENCIÓ – PSC, PP i CUP

A continuació pots visualitzar la presentació de la Moció i la posició dels diversos grups polítics:

Presentació.

Intervinent: I. Sra. Carme Pérez Martínez (Membre) | Grup Parlamentari de Ciutadans

Esmenes, torn a favor.

Intervinent: I. Sra. Marta Ribas Frías (Membre) | Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa

Esmenes, torn a favor.

Intervinent: I. Sra. Núria Segú Ferré (Membre) | Grup Parlamentari Socialista

Esmenes, torn a favor.

Intervinent: I. Sra. Violant Cervera i Gòdia (Membre) | Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Esmenes, torn a favor.

Intervinent: I. Sra. Alba Vergés i Bosch (Membre) | Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Posició del grup.

Intervinent: I. Sr. Jordi Roca Mas (Membre) | Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Posició del grup.

Intervinent: Sra. Isabel Vallet Sànchez (Membre) | Grup Mixt

Posició del grup sobre les esmenes.

Intervinent: I. Sra. Carme Pérez Martínez (Membre) | Grup Parlamentari de Ciutadans

Votació separada.

Intervinent: I. Sr. Jordi Turull i Negre (Membre) | Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Per al·lusions.

Intervinent: I. Sra. Marta Ribas Frías (Membre) | Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa

Per aclariments.

Intervinent: I. Sra. Alba Vergés i Bosch (Membre) | Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Votació.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , , . Comentaris tancats a CCOO de Lleida torna al parlament per parlar del consorci sanitari

Resum de la Mesa general de la Funció Pública 30-5-2014

El Govern ni sap, ni contesta

A petició dels sindicats que estan a la Mesa general de la Funció Pública, i després d’ignorar dues peticions de reunió anteriors, el dia 30 de maig es va reunir la Mesa.

L’ordre del dia era el següent:

 • Aprovació del protocol sobre assetjament sexual.
 • Retribucions.
 • Evolució de les plantilles i la seva repercussió sobre els serveis públics.

Sobre el protocol d’assetjament sexual CCOO va fer aportacions per millorar el text en el sentit de donar les màximes garanties a les persones implicades. Es va reconeixer la millora del  text respecte de l’anterior i es va aprovar per intentar ficar-ho en marxa el més aviat possible.

Respecte a les retribucions es demana:

 • Pagament generalitzat i automàtic de la part meritada de la paga de 2012.
 • Establiment d’un període de negociació per la recuperació de la resta de la paga de 2012 i de la de 2013.
 • Adopció de les mesures necessàries per abonar les pagues de 2014, independentment de que es cobri o no un impost concret que depèn d’un acord amb el govern de l’Estat.

L’Administració manifesta que només vol parlar de 2014 i vincula el pagament a la validació de l’impost sobre dipòsits bancaris i als recursos que generi. Tema del què, com sempre, afirmen desconèixer quina és la situació actual. Ens diuen que és el conseller Mas-Colell qui coneix la situació actual i ens adverteixen que l’ingrés al tresor de la Generalitat de les possibles compensacions d’aquest impost, en cap cas garantirien el cobrament de la paga.

CCOO denúncia la política de retallades del Govern, i la negativa a qualsevol tipus de negociació, especialment sagnant en moments en el que la major part de les administracions catalanes i de la resta de l’Estat, troben vies de compensació als treballadors públics. La denúncia de l’escàs finançament, no justifica ni una política tributària que colpeja als més dèbils, ni una política de despesa de transvasament del capital públic als interessos privats.

Per últim en el tema de plantilles es demana:

 • Informació sobre l’evolució de les plantilles i la seva repercussió sobre el funcionament dels serveis públics.
 • Que es restitueixi la jornada i el salari del personal interí al 100%.
 • Cobrir les substitucions i vacants en els diferents serveis i no precaritzar, encara més, les condicions dels treballadors i treballadores amb contractes temporals.
 • Frenar els processos d’externalització i privatització que destrueixen ocupació pública.

L’Administració diu que les dades estan a les seves webs i que no hi ha acomiadaments massius.

CCOO manifesta que a l’anterior Mesa General, el Govern és comprometia al manteniment de les plantilles. La realitat que demostren les seves dades és que s’han destruït més de mil llocs de treball en aquests mesos, que som l’única administració de l’Estat en la que el personal interí continua amb una reducció del 15% del salari i que si els serveis no perden més qualitat és per l’esforç dels treballadors i les treballadores que els presten.

CCOO manifesta el seu posicionament i les seves demandes:

 • El Govern de la Generalitat té com a objectiu la privatització dels serveis públics de Catalunya.
 • La reducció de salaris i condicions de treball dels empleats empleades públics encaixa en aquest objectiu. Es tracta de fer atractius alguns serveis públics per als inversors privats a base de precaritzar les condicions de treball.
 • Pagament de la part meritada de 2012, com ja s’ha acordat en altres comunitats.
 • Pagament de les pagues de 2014, sense condicionar-les ni en concepte ni en quantitat a l’impost de dipòsits bancaris.
 • Establir un període de negociació per la recuperació de les pagues de 2013 i la resta de 2012.
 • Recuperació de les condicions de treball arrabassades per diferents modificacions legals. La Generalitat ha de negociar mesures pròpies i no limitar-se, com ara, a transcriure les que fa el govern de l’Estat.
 • Equiparació del personal estatutari a la resta de personal de la Generalitat.
 • Restabliment de la jornada i el salari del personal interí al 100%.
 • Manteniment de les plantilles i reposició de les vacants.
 • Pla d’actuació per restablir la plena qualitat dels serveis públics.
 • Frenar qualsevol procés d’externalització o privatització de serveis públics com pot ser la sanitat (volen començar per Lleida), els parcs de carreteres, etc.

En el torn obert de paraules, CCOO ha plantejat si la recuperació de les vacances no gaudides, per baixa de malaltia, recollides recentment a la modificació del decret de jornada i horaris, afecten exclusivament al personal d’administració i tècnic. L’Administració ha respost que, d’acord amb la jurisprudència dels tribunals, aquesta interpretació és d’afectació a tots els treballadors de la Generalitat de Catalunya.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , . Comentaris tancats a Resum de la Mesa general de la Funció Pública 30-5-2014

Celebrada a L’Hospital Arnau de Vilanova una assemblea de treballadors sobre l’intent de desfragmentar i privatitzar l’ICS

és publicAvui s’ha celebrat al saló d’actes de l’Hospital Arnau de Vilanova una assemblea d’informació als treballadors de l’ICS sobre l’acord de govern que suposa l’encàrrec al Servei Català de la Salut d’unificar sota la titularitat d’un únic ens jurídic tots els dispositius assistencials públics de la Regió Sanitària de Lleida, amb la finalitat d’evitar duplicitats i avançar cap a una vinculació orgànica més intensa. Com ja us vam informar el Govern de la Generalitat ha començat un procés de transformació del sistema sanitari públic que pot significar la privatització de tots aquells serveis que poden ser font de negoci. Això pot ser l’inici de la fi de l’ICS.

Els primers a dirigir-se als treballadors han sigut les presidentes de les Juntes de personal de l’hospital i de primària, i delegats de SATSE i CCOO de l’Hospital Santa Maria.

Després han parlat els delegats de la Mesa sectorial de sanitat d’UGT, CATAC i CCOO i una companya d’USAE.

A part de donar informació, la intenció de l’assemblea era copsar les opinions dels treballadors i intentar consensuar quines mesures de pressió i/o mobilitzacions es poden fer per intentar paralitzar la desfragmentació i privatització de l’ICS.

S’ha demanat i tenim el recolzament a la Marea Blanca que, demà dia 12 de març a les 17 hores, es reunirà al hall de l’Hospital Arnau de Vilanova. Tots estem convidats a assistir-hi com a treballadors de la sanitat i també com a usuaris a donar la nostra opinió i a col·laborar.

El dijous 13 de març, delegats i delegades de les seccions sindicals de primària, de l’HUAV i de l’Hospital Sta. Maria de CCOO, amb el recolzament de delegats de tot Catalunya de diferents sectors acudiran al Parlament per recolzar la interpel·lació parlamentària al Govern d’ICV, que demanarà explicacions d’aquest intent privatitzador d’uns serveis que la població ja ha pagat amb els seus impostos. No només estem defensant els nostres llocs de treball i condicions laborals, sinó que també defensem el nostre sistema sanitari, els nostres serveis públics perquè també ens afecta com usuaris.

El divendres, els treballadors de l’ICS al Pirineu iniciaran una protesta a les vuit de la tarda. Des d’aquí els volem recolzar fent una plantada a la mateixa hora a la porta de l’Hospital Arnau de Vilanova a la qual ens podem sumar tots els treballadors de l’ICS i de l’Hospital Sta. Maria de Lleida.

IMG_1475

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a Celebrada a L’Hospital Arnau de Vilanova una assemblea de treballadors sobre l’intent de desfragmentar i privatitzar l’ICS