Permís laboral per anar a votar el 27S

delegados

DECRET 176/2015, de 4 d’agost, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.

Capítol XII
Permisos laborals

El personal que presta serveis a l’Administració de la Generalitat, a les administracions locals de Catalunya i als seus organismes autònoms en règim administratiu, estatutari o laboral té dret:
24.1 El dia de les eleccions, les empreses han de concedir als treballadors que tinguin la condició d’electors i que no gaudeixin de dia festiu en aquesta data un permís de fins a quatre hores dins la jornada laboral que els correspongui, que és en tot cas retribuït i no recuperable, d’acord amb el que estableix la normativa laboral vigent. 24.2 Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor o interventora i que no gaudeixin de dia festiu el dia de la votació tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació i, també, d’un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. 24.3 Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d’interventor i que sí gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït de les cinc primeres hores durant la jornada del dia immediatament posterior al de la votació. 24.4 Els treballadors que acreditin la seva condició d’apoderats i que no gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , . Comentaris tancats a Permís laboral per anar a votar el 27S