Jornada prescripció d’Infermeria

 

0001

CCOO Sanitat, Terres de Lleida, organitza una jornada per parlar de la prescripció d’infermeria, des del punt de vista legal, de l’administració i del Col·legi professional d’infermeres i infermers.

Dia: 14 de juny de 2016

Lloc: Sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Hora: De 18:00 a 20:30 hores

Entrada lliure

Programa:

18:00 Presentació. Sra. Helena Motos. Secretaria General de CCOO Sanitat Terres de Lleida

18:05 Sr. Jordi Cortada i Echauz. Gerent de la Regió Sanitària de Lleida

18:15 Sr. Jonathan Gallego. Director Gabinet Jurídic de CCOO.

Situació jurídica estatal i RD 954/2015

18:40 Dr. Joan Gené. CAMFICC.

Visió professional

19:05 Dr. Ramon Piñol. Departament de Salut.

19:30 Dra. Montse Gea. Col·legi oficial d’infermeres i infermers.

19:55 Debat i preguntes

20:20 Clausura a càrrec de la Sra. Amparo Loren. Acció sindical de CCOO Sanitat Terres de Lleida.

Modera i presenta Sr. David Ricart. Secretari d’organització CCOO Sanitat Terres de Lleida

Regulació de la indicació, l’ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers i infermeres

Fes clic en el següent enllaç per visualitzar el poster de les jornades

Reunió de Mesa sectorial dia 4 de març de 2016

ICS

Els temes a tractar eren els següents:

  • Pla d’Ordenació de Recursos Humans (PORH): Tots els sindicats amb presència a la Mesa hem donat el vist i plau, i d’acord amb allò que es va decidir per unanimitat a la reunió nostra de Seccions Sindicals ICS. Tal i com ja us vam fer arribar, es van esmenar i/o suprimir tots i cadascun dels punts que vam sol·licitar a les diferents reunions de la comissió de treball. Per part de CCOO avui hem afegit que volem una calendarització dels compromisos que es recullen per ordre de prioritats, fent especial esment als plans d’igualtat. També hem sol.licitat que es puguin desenvolupar tots els punts recollits dins el període de la seva vigència, que és de 4 anys i que no es quedi com un document de “declaració d’intencions”. L’ICS ho ha recollit, i ara el següent pas és el seu trasllat al Consell d’Administració per a la seva aprovació definitiva.
  • Pacte de mobilitat voluntària per a l’àmbit de primària: Per part de CCOO hem insistit en els punts de desacord tractats també en el grup de treball i debatuts amb les seccions sindicals i finalment del document final es canvia: Al seu punt 7 pel que fa a criteris, el pes de la DPO addicional baixa d’un 20% a un 15%. Per tant, el sistema de puntuació que serà el mateix que el barem emprat en el Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat del concurs de mobilitat voluntària de personal estatutari 2013 tindrà una ponderació del 85%. Es retira la prohibició de trasllat intern en cas d’expedient disciplinari d’algun treballador o treballadora. Al seu punt 9 pel que fa a la renúncia, es clarifica i el treballador que renunciï la penalització del registre serà d’1 any des de la data de la renúncia. També al punt 9 es clarifica l’apartat de condicions de treball del lloc a ocupar (vol dir horari, retribucions…)

Us enviem el Pacte de Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de mobilitat voluntària, de personal estatutari, oberta de manera permanent per a l’atenció primària de l’empresa pública ICS, i la seva vigència serà fins el 31 de desembre de 2020. Finalment ha estat signat per tots els sindicats a excepció de catac.

  • Aplicació dels dies addicionals d’assumptes propis en funció dels triennis: El punt ha estat introduït per nosaltres i hem demanat que siguin jornada de treball efectiva i que per tant, a efectes pràctics que restin de la jornada que té cada professional a qui pertoquin, i que la nostra exigència és que sigui amb les hores de jornada que té cada professional. És a dir, no només es donin les 7.5 hores que es donaven anteriorment a la seva supressió. CCOO també hem demanat que es faci una instrucció de tal manera que evitem les diferents interpretacions que es puguin fer als diferents àmbits i territoris. L’ICS diu que ho implanta d’igual forma que es venia gaudint l’any 2007, que serà d’un dia de jornada de treball efectiva. I que serà de 7,5 hores per aquelles jornades superiors a 7 hores. Per part de CCOO manifestem el nostre desacord i farem la comparativa amb la resta de treballadors públics de la Generalitat de Catalunya. I tot i que era el que s’aplicava considerem que la jornada es va augmentar de forma unilateral i que ja és motiu suficient per replantejar-se la nostra petició.
  • Criteri que fa servir l’ICS pel que fa a l’aplicació de la petició de certificats de penals en compliment de la Llei de Protecció al menor: Aquest punt, també ha estat introduït per CCOO donada la disparitat de criteris que s’han vingut fent dels àmbits. Hi ha molts professionals que se’ls ha obligat a signar la declaració jurada quan no serien col.lectius afectats i al revés. A més, tothom que ja ha signat i que per tant habiliten a l’ICS a que demani el certificat de penals, donat que no hi havia entrat en funcionament el registre específic central de delinqüents sexuals, la certificació que s’emetrà serà la de qualsevol delicte i això suposa una intromissió a l’esfera personal del professional. I en base a aquesta argumentació hem demanat que revisin a qui s’ha demanat i que es destrueixin totes les declaracions jurades fins l’entrada en funcionament d’aquest registre específic.
  • Horari lliscant de l’àmbit de primària: Aquest punt també introduït per nosaltres, hem defensat la disparitat de criteris que fa l’ICS de tal manera que ho deixa a la voluntat de les diferents direccions dels centres, i considerem que caldria fer un grup de treball per unificar criteris d’igualtat i estem oberts a treballar aquesta matèria, tot i que considerem que l’horari lliscant hauria de ser un tema voluntari, però aquesta no és la realitat dels centres. L’ICS segueix defensant un horari lliscant a primària perquè considera que és necessari per a la millora de l’assistència de l’usuari ja que pot anar de visita matí o tarda amb els professionals que té assignats, però admet les diferències entre centres i que abans de crear un grup, vol mirar quina és la realitat dels diferents territoris i després ens ho explicarà. D’entrada, només es treballarà internament a nivell de RRHH.
  • Contractacions mensuals: Punt també introduït per CCOO i que l’ICS reconeix que hi està treballant, que han anat disminuint considerablement però que en 2 mesos és difícil d’eradicar-ho. Demanem expressament que prioritzin aquells llocs de treball coberts amb contractes cada mes que serien vacants estructurals. Aquí hem aprofitat per treure la concessió de permisos que fa l’ICS en alguns àmbits de forma restrictiva a les persones contractades amb jornades inferiors a l’ordinària. Ha quedat clar que els permisos han de tenir el mateix tractament per a tots els professionals amb independència de la jornada que realitza.
  • Prescripció infermera: Malgrat no estar a l’ordre del dia, tots els sindicats hem insistit a la necessitat que l’ICS elabori una instrucció clara sobre el que es pot i el que no es pot fer dins del seu àmbit i quina pot ser la responsabilitat. A l’anterior Mesa Sectorial de 4 de febrer va ser un tema àmpliament debatut però a dia d’avui considerem que no s’ha donat la resposta que els professionals d’infermeria necessiten per a la seva pràctica diària i demanem que agilitzin aquest tema.
Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , , , . Comentaris tancats a Reunió de Mesa sectorial dia 4 de març de 2016

CCOO recorre davant el Tribunal Suprem la prescripció infermera

2169662-__Version2CCOO va presentar dilluns, 25 de gener de 2016, un recurs davant la sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem contra el RD de Prescripció d’Infermeria. Així mateix, sol·licita la suspensió cautelar d’aquesta normativa, davant la inseguretat jurídica que està generant en aquest col·lectiu de professionals.

CCOO ha presentat el recurs fonamentat en tres motius:
1. La norma ha estat aprovada sense la necessària negociació amb els sindicats, envaint competències de l’Àmbit i vulnerant la Llei de llibertat sindical.
2. L’esborrany que va arribar al Consell d’Estat durant el tràmit de consultes no es correspon amb el que posteriorment va ser aprovat pel Consell de Ministres i publicat al BOE.
3. La norma exigeix com a requisit per a la prescripció de medicaments una formació addicional (un curs de 180 hores, equivalents a 6 crèdits ECTS) que, des del punt de vista d’aquestes organitzacions sindicals, no és necessària, ja que els continguts ja estan inclosos en el període de formació universitària.

El Reial Decret 954/2015, que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per part del personal d’infermeria va ser aprovat el passat mes de novembre pel Consell de Ministres.

Aquest sindicat sol·licita així mateix la suspensió cautelar del Reial Decret, davant la inseguretat jurídica que està generant entre aquest col·lectiu de professionals, per la seva aplicació desigual a les comunitats autònomes. Amb aquesta norma, es veuran abocats a escollir entre la seva pròpia seguretat jurídica i la seguretat sanitària dels pacients als que atenguin, amb les conseqüències irreparables que, per uns i altres, podran derivar. Des de CCOO es promou la necessària unitat d’acció sindical amb totes les forces representatives del sector.

“L’únic acord passa per la derogació del RD i la negociació d’un de nou en l’Àmbit Negociador del Ministeri de Sanitat, ja hem sol·licitat una convocatòria urgent “, explica el responsable de Negociació Col·lectiva de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO), Luis Álvarez.

Font: ccoo.cat/sanitat

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a CCOO recorre davant el Tribunal Suprem la prescripció infermera

CCOO elabora dos videotutorials per ajudar al personal Diplomat d’Infermeria a sol·licitar la correspondència amb el nivell 2 del MECES

sanitat

 

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO hem elaborat dos videotutorials per ajudar les persones que tenen el títol de Diplomat d’Infermeria a sol·licitar la correspondència amb el nivell 2 del MECES (Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior), que es correspon al seu torn amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions. Per visualitzar els videos fes clic aquí.

La sol·licitud de la correspondència no és obligatòria, ja que amb la presentació del títol de DUE i al BOE que reconeix el nivell MECES (prem aquí) és suficient per acreditar la correspondència davant qualsevol entitat.

La sol·licitud no es pot realitzar de forma presencial ni telefònica, de manera que els 2 videos tracten d’orientar sobre com realitzar-la per internet. Un d’ells explica com realitzar la petició del cl@ve pin, ja que bé mitjançant aquesta clau bé mitjançant DNI-e, s’ha d’acreditar la identitat a la pàgina web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. L’altre és el que pròpiament orienta sobre el procés de sol·licitud.

Esperem que us resultin útils.

Per a més informació sobre Cl@ve pin i DNI-e us posem els enllaços a les pàgines oficials:

Cl@ve pin

L’Agència Tributària té en seva pàgina web una sèrie de vídeos per a informar sobre la cl@ve pin. Aquest és el seu enllaç: Cliqueu aquí

DNI electrònic

La Policia Nacional té una pàgina web en què trobareu tota la informació sobre el DNI-e: Prem aquí

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , . Comentaris tancats a CCOO elabora dos videotutorials per ajudar al personal Diplomat d’Infermeria a sol·licitar la correspondència amb el nivell 2 del MECES

Salut posa les bases per fer que els professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments

El infermeraICSDepartament de Salut ha donat un pas important per tal que el col·lectiu infermer pugui dispensar medicaments en l’àmbit de l’atenció sanitària. Ho ha fet gràcies a la signatura, l’1 de juliol, d’un conveni amb el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

El document de base rubricat acorda crear una comissió de treball que elabori una proposta de redacció per a regular la indicació, l’ús i la autorització en la dispensació de medicaments i de productes sanitaris per part dels professionals d’aquest àmbit sanitari.

La proposta normativa que sorgeixi haurà de contenir aspectes com el fet que els infermers puguin indicar, usar i dispensar de forma autònoma medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes sanitaris, mitjançant la corresponent ordre de dispensació, així com també dispensar medicaments subjectes a prescripció mèdica, en base a l’aplicació de guies de pràctica clínica i assistencial i protocols d’actuació, d’elaboració conjunta entre les organitzacions col·legials mèdiques i infermeres i validades per l’Agència de Qualitat i Avaluació sanitàries de Catalunya (AQuAS). Per últim, la proposta haurà de contemplar les característiques de l’ordre de dispensació i les condicions de dispensació en les oficines de farmàcia i el lliurament de productes sanitaris.

Els signants destaquen el paper del col·lectiu d’infermeria en la direcció, l’avaluació i la prestació de les cures en la seva activitat de promoció, manteniment i recuperació de la salut, així com en la prevenció de malalties i discapacitats. D’altra banda, també apunten que des de la modificació, l’any 2009, de la normativa de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, queda reconeguda de forma expressa la facultat de les infermeres per a, de forma autònoma, indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments no subjectes a prescripció mèdica i dels productes sanitaris, malgrat que a Catalunya aquesta facultat encara no ha estat regulada.

La comissió de treball, que haurà de presentar el redactat de regulació abans del 31 de juliol, estarà formada per representants del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya, del Consell de la Professió Infermera, del mateix Departament de Salut, del Servei Català de la Salut (CatSalut), de l’AQuAS, del Consell de Col·legis d’Infermeria de Catalunya i dels Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Més autonomia en la gestió infermera

D’altra banda, també s’ha signat un segon conveni entre el Departament, el CatSalut, l’Institut Català de la Salut (ICS) i les mateixes entitats infermeres per millorar aspectes d’autonomia de gestió necessaris perquè l’efectivitat i els avantatges d’aquesta siguin exercits i percebuts pels professionals infermers. A més d’aquest objectiu principal, l’acord també haurà de complir altres finalitats:

– Avançar en millorar la participació efectiva dels professionals infermers, tant de primària com dels hospitals, en la governança, gestió clínica i decisions de les seves organitzacions a través dels òrgans de participació.

– En la primària, reconeixent el lideratge professional infermer, dissenyar els procediments de participació per a l’elecció de l’equip directiu. Pel que fa a l’àmbit hospitalari aquesta participació abastaria l’elecció dels càrrecs de direcció.

– Analitzar el conjunt de les estructures organitzatives de gestió i clíniques per tal de millorar en la simplificació i la racionalització de l’organització.

La rúbrica de l’acord implicarà també la creació d’una comissió de treball que aprofundirà en els objectius de l’acord i que, entre d’altres, estarà formada per 12 professionals infermers, tant de l’assistència primària i comunitària com de l’assistència especialitzada de l’ICS. La comissió es reunirà setmanalment per presentar les seves propostes d’aquí a un mes, aproximadament.

Per últim, l’àmbit d’aplicació d’aquest acord serà, en una primera fase, els centres de l’ICS de les àrees metropolitanes nord, sud i Barcelona ciutat, amb voluntat d’estendre, a continuació, l’aplicació de les propostes a la resta de centres de l’ICS.

En la línia del Pla de Salut de Catalunya

Tots dos acords segueixen els principis que inspiren el Pla de Salut de Catalunya, que explicita que el coneixement dels professionals clínics és bàsic per a la planificació, gestió i millora del sistema. De fet, el pla considera que aquest coneixement ha de guiar la transformació del sistema i passar a tenir un rol prioritari establint esquemes de governança clínica i participació.

A més, per la seva banda, l’ICS ha treballat i treballa en projectes de millora de l’autonomia de gestió dels hospitals i CAP’s, mentre que el Consell de la Professió Infermera i els Col·legis Professionals han elaborat documents amb propostes per fomentar i desenvolupar la participació efectiva dels professionals en les decisions assistencials i de gestió.

Font: ccoo.cat/sanitat

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , . Comentaris tancats a Salut posa les bases per fer que els professionals de la infermeria puguin prescriure medicaments