Resum Mesa Sectorial de Sanitat 2 d’octubre

logo_CCOO_atenció_primaria_lleida

La Mesa Sectorial tenia un únic punt de l’ordre del dia que és: afectació a la jornada anual del personal estatutari del 6è dia d’assumptes personals (article 48 k de l’EBEP), modificat pel RD-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia.

Sobre aquest punt, l’ICS ens presenta una proposta d’Instrucció on diu que en base allò publicat pel BOE la jornada anual efectiva de treball de l’ICS passarà a ser:

1643 hores dia
1473 hores nit

CCOO ens hem oposat rotundament al càlcul que l’ICS fa de la jornada, ja que si bé és cert que a 11 de setembre es publica al BOE la modificació de l’EBEP pel que fa al 6è dia d’assumptes personals, també a data 18 de setembre es publica un altre BOE que regula la jornada anual del personal al servei de les Administracions Públiques (Resolució de 16 de setembre de 2015, d ela Secretaria de l’Estat d’Adm.Públiques, per la que es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la que es dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics). I és en aquesta Resolució on diu expressament que la jornada és de 37½ hores setmanals, en còmput anual equivalen a 1642 hores.

Per tant, CCOO considerem que la Instrucció de l’ICS NO es pot aprovar ja que parteix d’una premissa falsa, i és que la jornada era de 1664, quan tenim una nova regulació al respecte i és de 1642. A partir d’aquí s’han de restar els permisos per assumptes propis o qualsevol altre tipus de permís.

I en torn obert de paraules CCOO hem demanat:

  • el retorn de la paga anunciat pel Govern Central, i dels dies addicionals per antiguitat, vacances…
  • properes reunions del PORH (Pla d’Ordenació de RRHH)
  • properes reunions per acabar l’elaboració del Pla d’Igualtat de l’ICS.
  • El trasllat de les oposicions a Gener 2016 per tal de poder convocar totes les places vacants i no les 340. I quina previsió tenen per a la promoció interna.
  • Que s’iniciï les reunions del Grup de Treball de Mobilitat Voluntària.

L’ICS ens respon: properament i en breu rebrem convocatòria de totes aquestes reunions. Pel que fa a la promoció interna, la idea seria fer-les un cop finalitzat el torn lliure (seria una convocatòria exclusivament per aquesta via). I pel que fa a la paga i als dies addicionals hem d’esperar a la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública.

EN RESUM :

CARTELL jornada ics 2015-page-001

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , , , , , , . Comentaris tancats a Resum Mesa Sectorial de Sanitat 2 d’octubre

CCOO guanya les eleccions sindicals dels representants dels Funcionaris a Lleida

logo-ccoo-catalunya

 

Resultat en vots de la Mesa 19 de l’Hospital Santa Maria:

CCOO                       55 vots

UGT                          15 vots

CSIF                           3 vots

CATAC-IAC                10 vots

COS                          22 vots

CCOO agraeix a tots els treballad@rs de l’Hospital Santa Maria la seva participació en el procés i el recolzament de la candidatura.

Resultat en nombre de delegats de personal funcionari a l’àmbit de Lleida:

CCOO                        9 delegats

UGT                          6 delegats

CSIF                          4 delegats

CATAC-IAC                 4 delegats

COS                           2 delegats

CCOO vol donar les gràcies a tots els treballad@rs per la confiança dipositada en els nostres delegats de personal que son els vostres representats.

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a CCOO guanya les eleccions sindicals dels representants dels Funcionaris a Lleida