44diesja %281%29-page-001Finalment el Govern Central ha hagut de donar la raó als nostres plantejaments de que el retall de la paga de 2012 , a més de ser injust, no estava ben fet des del punt de vista de la legalitat.
En els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 es destina una partida a compensar als treballadors i treballadores de l’Administració General de l’Estat els 44 dies meritats de la paga de 2012 i que diferents sentencies judicials havien reconegut que no s’ajustaven a llei.
En els mateixos pressupostos s’habilita a la resta d’administracions per fer efectiva la compensació als treballadors i treballadores del seu àmbit .
Com a conseqüència d’aquestes mesures el Govern Central també ha publicat la normativa que permetrà que les persones que en aquest moment no estan en actiu o han canviat delloc de treball puguin fer la reclamació . Evidentment això fa referència al personal del’Administració General de l’Estat o les altres administracions que hagin reconegut aquest dret.
Anteriorment diferents comunitats autònomes ja havien acordat amb els sindicats en el seu àmbit el retorn dels diners corresponents a aquest dies amb l’establiment dels terminis de pagament.
El Govern de la Generalitat hores d’ara segueix sense reconèixer aquests drets als seus treballadors i treballadores i en conseqüència no han inclòs en els Pressupostos de la Generalitat la partida necessària per fer efectius aquests 44. CCOO exigim el Govern de la Generalitat que prengui les mesures pressupostaries necessàries per fer efectius aquests 44 dies a la nomina del mes de gener i que publiqui les instruccions corresponents per que el personal que no està en actiu o que hagi canviat el seu lloc de treball respecte a 2012.
El Govern de la Generalitat que s’ha convertit en el “ campió de les retallades “ de les condicions laborals als seus treballadors i treballadores no pot cometre una nova injustícia amb nosaltres i aprofundir la nostra discriminació respecte els treballadors i treballadores de la resta d’administracions públiques de Catalunya i la resta de l’Estat.
Finalment volem senyalar que els 44 meritats ens han estat reconeguts com un dret col·lectiu , al que tenim dret tots els treballadors i treballadores, i per tant no te cap sentit fernoves reclamacions individuals.

CCOO abandona el Pacte Nacional de Salut

metgeCCOO hem decidit abandonar el Pacte Nacional de Salut per les importants discrepàncies que mantenim amb la darrera versió del document, en la qual s’han eliminat o no s’han incorporat moltes de les aportacions que considerem imprescindibles per garantir un sistema sanitari públic, universal, equitatiu i de qualitat. Entenem que s’ha preferit elaborar un document que intenta acontentar tothom i que per aquest motiu no incideix en les mancances i ineficiències del sistema. 

La proposta de pacte no garanteix una sanitat d’accés universal, considerada com un dret de ciutadania, perquè no fa referència a la retirada de la condició prèvia de 3 mesos d’empadronament per tenir dret a l’atenció primària en el cas d’immigrants en situació irregular; considera el sistema de copagaments com a font de finançament i culpabilitza els usuaris de fer “consums inadequats”; no aposta clarament per la transparència, que es considera un mer recull de dades de resultats; en les entitats privades amb ànim de lucre se suprimeix la proposta de limitar-ne els beneficis; no es compromet a la despolitització de la gestió del sistema i dels centres sanitaris; no fa referència a buscar fórmules per tal que les mútues i asseguradores laborals, d’accidents de trànsit, esportives i escolars es facin càrrec d’aquella part dels costos que sent de la seva responsabilitat actualment es traslladen al sistema públic, etc.

CCOO considerem que les veritables estructures d’Estat són les que contribueixen a la cohesió social; entre elles, la sanitat és fonamental, sobretot en moments de crisi econòmica en què és més necessari que mai mantenir serveis públics potents que contribueixin a l’equitat i a evitar l’exclusió social.

Defensem una sanitat pública concebuda com un dret de ciutadania, en la qual és imprescindible un replantejament radical de tots el copagaments, que en cap cas han de tenir finalitat recaptatòria ni significar una barrera d’accés. La cartera bàsica de prestacions sanitàries ha de ser elaborada seguint criteris tècnics i d’acord amb l’evidència científica i amb independència de grups de pressió o interessos polítics. Així mateix, és imprescindible professionalitzar la gestió del sistema i dels centres sanitaris; els gestors han de ser nomenats seguint procediments públics i reglats en base a criteris estrictament professionals i absolutament independents de la conjuntura política. 

Al nostre web trobareu més informació sobre els motius que expliquen el desacord de CCOO amb el document i les propostes fetes durant els mesos que ha durat el debat del Pacte: 

http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/Propostes_CCOO_PNS_decàleg.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/Propostes_CCOO_PNS_curta.pdf
http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/Propostes_CCOO_PNS_extensa.pdf

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a CCOO abandona el Pacte Nacional de Salut