CCOO i la Plataforma de Tècnics Sanitaris Nacional C1-B presenten una esmena al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per donar resposta global en el marc de les qualificacions i classificació professional

CCOO, conjuntament amb la Plataforma Nacional de Tècnics Sanitaris Nacional C1-B, ha presentat una esmena d’addicció parcial al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al pròxim 2021, per que s’inclogui una partida pressupostària que doni resposta global al marc de les qualificacions i classificació professional.

.

Aquesta esmena es presenta per declarar conclosa la vigència de la disposició transitòria 3a de l’actual Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, perquè s’aprovi el text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP).

Aquesta Llei (EBEP), en la disposició transitòria tercera, fa referència a la nova classificació professional i es crea per regular els nous títols universitaris oficials vigents a l’entrada en vigor d’aquest Estatut i fins que es generalitzi la implantació. Ara bé, aquest EBEP publicat el 2007 és ja una norma derogada i substituïda pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut de l’Empleat Públic, i, malgrat tot, s’està mantenint de forma continuada la situació de transitorietat per als graus de formació professional, als quals, realment no els afecta la implantació dels títols universitaris.

La regla en matèria de transitorietat era clara: “delimitar de manera precisa l’ampliació temporal”; però, reiterem que no s’ha dut a terme i caldria que el legislador estableixi un termini concret perquè el règim transitori conclogui.

Des de CCOO continuem mantenint la nostra determinació històrica de donar una resposta global en el marc de les qualificacions i classificació professional que es correspongui amb els avenços produïts en el sector sanitari. Una proposta de futur que doni resposta a tots els col·lectius que integren el Sistema Nacional de Salut (SNS).

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , . Comentaris tancats a CCOO i la Plataforma de Tècnics Sanitaris Nacional C1-B presenten una esmena al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per donar resposta global en el marc de les qualificacions i classificació professional
%d bloggers like this: