Teletreballa sense riscos

Eines per afavorir el teletreball davant la crisi del coronavirusEl teletreball és una modalitat d’organització del treball que l’Acord marc Europeu defineix com a “activitat professional remunerada que fins i tot sent possible realitzar-la en el centre de treball, es realitza fora del centre de manera regular i requereix l’ús de tecnologies d’informació i comunicació”.

En definitiva, es tracta d’assimilar la presència virtual a la presència física i consegüentment, es troba igualment emparada per la normativa laboral i més en concret per la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i la seva normativa de desenvolupament.

L’empresari, en el seu deure de vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores – també si teletreballes – ha d’avaluar tots els riscos del lloc inclosos els de tipus psicosocial (exigències psicològiques, doble presència, suport social, reforç, conflicte de rol…).

Per a això, podria tenir accés al lloc del teletreball (sempre circumscrit a la zona habilitada per a prestar els teus serveis), però sempre dins dels límits de la legislació i convenis col·lectius nacionals, tot això sense perjudici del dret constitucional a la inviolabilitat del domicili. L’accés per tant, hauria de ser notificat amb anterioritat i estaria subjecte al teu consentiment previ.

Si TELETREBALLES HAS DE TENIR EN COMPTE QUE …

No totes les persones suporten el teletreball, la situació ha de ser reversible. L’entorn de treball: mobiliari, elecció de el lloc, il·luminació, han de ser adequats i lliures d’obstacles i estímuls externs que dificultin la concentració. És molt recomanable planificar la jornada i els períodes de descans (per exemple realitzar pauses de 10 o 15 minuts cada dues hores) De cara a no perdre el contacte amb la teva empresa, és preferible no teletreballar tots els dies. Exerceix el teu dret a la desconnexió digital de l’article 88 de la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, per les quals tot empleat tindrà dret a la desconnexió digital fora del seu horari de treball. Sol·licita l’avaluació de riscos del teu lloc de treball. 

Com a persona teletreballadora pots exercir el teu dret a sol·licitar la visita d’Inspecció de Treball, els i les nostres delegades de prevenció de riscos estan a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte.

Arxivat a Uncategorized. Comentaris tancats a Teletreballa sense riscos
%d bloggers like this: