Mesa Sectorial 24 gener: Jornada 2014 i Permisos

relojicsLa Direcció de l’ICS ha proposat que en aplicació del 4t dia d’assumptes particulars es redueixi la jornada anual en 7 hores per als torns de dia i en 10 per als torn de nit; les jornades quedarien fixades en 1.657 hores i 1.490 hores, respectivament.

En relació als permisos, la Direcció de l’ICS ha proposat: 

1- En el cas del permís per cura de fill menor amb càncer o altra malaltia greu, considerar com a ingrés hospitalari de llarga durada la continuació del tractament o cura del menor posterior a l’alta hospitalària.

2- Un dia de permís per CMA d’un familiar de primer grau de consanguinitat o cònjuge o parella de fet.

3- Permís per al personal estatutari en cas de proves diagnòstiques que requereixin sedació.

CCOO hem reiterat el nostre desacord amb la jornada anual que va imposar l’ICS; hem dit que com que l’ICS va imposar la jornada unilateralment no cal que demani ara un acord per complir amb la llei que li obliga a donar un dia més per assumptes particulars. També hem exigit que compensi tot el personal pel 4t dia de lliurança de 2013 que encara que no s’ha gaudit. 

CCOO hem demanat que s’apliqui al personal de l’ICS la Instrucció 2/2013 de Funció Pública sobre absències per motius de salut, que evitaria els descomptes en nòmina de les absències justificades per motius de salut de fins a 3 dies amb un màxim de 4 dies l’any. CCOO considerem absolutament discriminatori que la Generalitat reiteradament exclogui el personal de l’ICS de les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

La Direcció de l’ICS ha respost que només estava en disposició de donar els permisos que havia ofert. Sí donarà el 4t dia d’assumptes particulars que es podrà gaudir fins al 30 d’abril de 2014. En relació al 4t dia d’assumptes particulars de 2014 i anys successius, la Direcció de l’ICS ha proposat que el gaudiment d’aquest dia es faci entre l’1 i el 31 de gener de l’any posterior.

CCOO hem manifestat el nostre acord que el personal de l’ICS pugui gaudir dels 3 permisos proposats en el benentès que els considerem totalment insuficients i discriminatoris, per la qual cosa continuarem reivindicant l’aplicació al personal de l’ICS de la resta de mesures de conciliació de què gaudeixin tots els funcionaris de la Generalitat.

 

Arxivat a Uncategorized. Etiquetes: , , , , . Comentaris tancats a Mesa Sectorial 24 gener: Jornada 2014 i Permisos
%d bloggers like this: